Priser för servicetjänster

Arbete ordinarie tid (08.00 - 17.00)

700 kr / timme

Arbete övertid 50% (från 17.00 vardagar)

1050 kr / timme

Arbete övertid 100% (helger)

1400 kr / timme

Restid

500 kr / timme

Tidstraktamente (max 8 / dag)

180 kr / timme

Utlandstraktamente

(enligt statliga normer)

Milkostnad

55 kr / mil